آلودگی شدید هوا در حد جامدیزه شدن دود

طعنه به وضعیت آلودگی هوا و افزایش مشكلات آن، در قالب طنز های شیرین دیرین دیرین. حتما لبخند را به لبانتان می آورد.

دانلود (1.74 مگابایت) گزارش منبع اصلی

زمان آپلود : 5 دی 1395

انیمیشن

همچنین پیشنهاد می شود

نود و هشت مدیا صرفا یک سرویس ویدیو است و در قبال محتوی ویدیوها مسئولیتی ندارد .