100 سؤال از سلفیت (7)

در تعریف عبادت اشتباه کردند و خون مسلمانان را مباح دانستند

دانلود (7.30 مگابایت) گزارش منبع اصلی

زمان آپلود : 6 فروردین 1393

عبادت

نود و هشت مدیا صرفا یک سرویس ویدیو است و در قبال محتوی ویدیوها مسئولیتی ندارد .