عاطفه رضوی:دیگرانگیزه ای برای چهره پردازی درسینماندارم

«عاطفه رضوی»درگفتگوی چالشی با تلوبیون دیباچه؛ دیگر انگیزه ای برای چهره پردازی در سینما ندارم/کسی جای من رانمی تواندبگیرد/مسبب اصلی آرایشهای غلیظ درفیلمهابرخی ازبازیگران هستند نه گریمور!

دانلود (4.26 مگابایت) گزارش منبع اصلی

زمان آپلود : 2 دی 1395

سینما

نود و هشت مدیا صرفا یک سرویس ویدیو است و در قبال محتوی ویدیوها مسئولیتی ندارد .