riv536

این دستگاه با قدرت چرخش 360 درجهای افقی و 180 درجه ای عمودی با قدرت پرچ میخهای 4,8 بسیار کارامد برای پرچ کردن در زوایای مختلف

دانلود (9.43 مگابایت) گزارش منبع اصلی

زمان آپلود : 2 دی 1395

میخ پرچ

نود و هشت مدیا صرفا یک سرویس ویدیو است و در قبال محتوی ویدیوها مسئولیتی ندارد .