فیلم/ وقتی سخنرانی سردار سلیمانی اشک حاضران را درآورد

پیشنهاد می شود

نود و هشت مدیا صرفا یک سرویس ویدیو است و در قبال محتوی ویدیوها مسئولیتی ندارد .